Marketing

Charakterizujte podstatu marketingu a jeho základné úlohy Marketing vznikol v USA ako odozva na výzvu priemyselne vyspelej ekonomiky, resp. ekonomiku prebytku a masovej spotreby, v …

Systémové myslenie

Všeobecné vymedzenie systémového myslenia Systémové myslenie a systémová dynamika predstavujú špecifický a unikátny spôsob pozerania sa na svet. Tento systém si bližšie priblížime v tejto …