Systémové myslenie

Všeobecné vymedzenie systémového myslenia Systémové myslenie a systémová dynamika predstavujú špecifický a unikátny spôsob pozerania sa na svet. Tento systém si bližšie priblížime v tejto …

Analýza odvetvia a konkurencie

Analýza odvetvia a konkurencie je súčasťou marketingovej analýzy. Hybné sily konkurencie: 1) konkurencia v odvetví 2) potenciálna nová konkurencia 3) hrozba substitučných produktov 4) vyjednávacia …

SWOT analýza

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a …