STEEP analýza

DÁNSKO

Hl. mesto: Kodaň

Mena: dánska koruna (kr.)

PIVO

Spotreba piva v Dánsku je 6,5 milióna hl, tj. priemerne 117 l piva ročne na osobu. Radia sa na 4. miesto v konzumácií piva. V Dánsku je ale silná skupina AB, ktorá zabraňuje importu piva z okolitých krajín.

Vývoz piva zo SR za obdobie január – máj 2013 spolu 14 852. Z toho do Dánska ide približne 0,5%.

STEEP ANALÝZA

S – Sociálno-kultúrne faktory

Dánsko má silnú spoločnosť, ktorá prejavuje vysokú úroveň vzájomnej dôvery. Počet obyvateľov Dánska je približne 5,60 miliónov z toho 50,4% obyvateľov tvoria muži a 49,6% ženy. Počet obyvateľov v Dánsku stúpa vďaka emigrantom z Turecka a arabských krajín. V Dánsku prevláda evanielická cirkev. Jej vplyv v spoločnosti však klesá.

T – Technické a technologické faktory

V oblasti priemyselnej produkcie dominuje ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu z nálezísk v šelfovej oblasti Severného mora. Ročná ťažba sa pohybuje na úrovni cca 19 mil. ton ropy a 10 mld. m3 zemného plynu, čo predstavuje cca 2-násobok dánskej spotreby (cca polovicu produkcie Dánsko exportuje).

Druhým najsilnejším priemyselným odvetvím je strojársky priemysel, najmä zásluhou výroby hydraulických zariadení (čerpadlá, armatúry a regulačné zariadenia od spoločností DANFOSS a GRUNDFOS), energetických zariadení (dánska firma VESTAS je najväčším výrobcom veterných elektrární na svete, špičkové sú dánske technológie v oblasti využitia biomasy, bioplynu a výroby bioetanolu), tepelných zariadení (ohrievače, chladiče, výmenníky tepla) a presných strojov. V rámci strojárskeho priemyslu už tradične patria medzi svetoznáme firmy z oblasti životného prostredia, zamerané na výrobu zariadení na likvidáciu plynných a kvapalných emisií, komunálneho odpadu, čističky odpadových vôd, atď. V minulosti silný lodiarsky priemysel v súčasnosti už stráca svoj význam.

Dánsko je na druhom mieste v rámci EÚ, čo sa týka inovácií. Je vodca napríklad v inováciách duševného majetku, podnikania a má otvorené a efektívne výskumné systémy.

E – Ekonomické faktory

Aktuálny ekonomický vývoj a výhľad na r. 2014 – Po stagnácii DK hospodárstva od 2010 sa vďaka pozitívnemu výhľadu medzinárodnej ekonomiky v DK očakáva oživenie s rastom 0,25% v 2013 a 1,5% nárastom HDP v 2014. Za hlavnú príčinu stagnácie je považovaný slabý zahraničný a domáci dopyt.

Dánsko sa stále teší úverovému ratingu AAA, s prebytkom na bežnom účte 5,2%, verejným dlhom 44,3% a hospodárskym rastom na úrovni (0,25)% (projekcia 2013 v % HDP). DK má piate najliberálnejšie prostredie pre podnikanie na svete (WB2014).

Možné ekonomické výzvy – problémy v bankovom sektore, kde sa stále pociťuje potreba rekapitalizácie bánk, produktivita práce, celková zadlženosť domácností a realitný trh. DK zákonodarcovia sa zhodli že, Danske Bank, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S (SYDB), Nordea Bank AB (NDA) DK zastúpenie, BRFkredit A/S a DLR Kredit A/S sú systémovo dôležité pre 320 mld. USD DK ekonomiku a preto pre ne zaviedli vyššie kapitálové štandardy ako pre ostatné bankové domy („too big to fail.“) Vzhľadom na to, že HDP je, podľa odhadov DK ekonomickej rady, takmer 4% pod jeho štrukturálnou úrovňou, rada odporúča poskytnúť stimulačný balíček na jej oživenie vo výške 0,5% HDP.

E – Environmentálne faktory

Technologický vývoj a rast produkcie v poslednom storočí viedol k zvýšenej spotrebe energia a postupnému vyčerpávaniu prírodných zdrojov. Poľnohospodárstvo Dánska je známe vysokým know-how, najmodernejšími technológiamia, v posledných rokoch orientáciou na ekologickú rastlinnú a živočíšnu výrobu. Dáni sa ako jedni z prvých začali vážne zaoberať ochranou životného prostredia, čo im neskôr v rámci EÚ začalo prinášať výhody. V roku 1971 vytvorili ministerstvo venujúce sa environmentálnym otázkam a v roku 1974 ako prví schválili zákon na ochranu životného prostredia.

P – Politické a právne faktory

Dánsko je konštitučnou monarchiou a so zohľadnením vysokej dánskej politickej kultúry a tradičnej spolupráce vlády so všetkými politickými stranami si aj naďalej udrží vysoký stupeň politickej stability. Pretrvávajúce nezhody so stranou Jednotnej kandidátky, ktorá je vládnym garantom parlamentnej väčšiny, vytvára mierne ohrozenie vládnej koalície s čiastočným, avšak nie príliš výrazným rizikom predčasných volieb. Referendum ohľadne dvoch dánskych výnimiek (právo a spravodlivosť a súdnictvo a vnútro) by sa mohlo v tomto volebnom období uskutočniť, avšak nie o prijatí eura.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥