Balanced Scorecard

Možnosti rozvoja podniku závisia od pružných faktorov, ako sú: pripravenosť k nasadeniu, schopnosť učiť sa, inovačná sila pracovníkov, využívanie možností informačnej spoločnosti atď., ale to …

Systémové myslenie

Všeobecné vymedzenie systémového myslenia Systémové myslenie a systémová dynamika predstavujú špecifický a unikátny spôsob pozerania sa na svet. Tento systém si bližšie priblížime v tejto …

Analýza odvetvia a konkurencie

Analýza odvetvia a konkurencie je súčasťou marketingovej analýzy. Hybné sily konkurencie: 1) konkurencia v odvetví 2) potenciálna nová konkurencia 3) hrozba substitučných produktov 4) vyjednávacia …